Amuletotalismany


Shamballa stupně - stupně na sebe navazují a každý stupeň má jinou frekvenci energie.

Pro dosažení vyšších stupňů je předpokladem stupeň předcházející.


 Jsem schopný Vás zasvětit do těchto stupňů: 1024,2002,3110,12D a Kristova shamballa.


Shamballa 1024
Shamballa obsahuje 1024 základních symbolů a je rozdělena na 4 stupně. Při každém zasvěcení je do aury zasvěcovaného předáno 256 symbolů.


1. stupeň – Shamballa 1024 - stupeň 1
- obsahuje prvních 256 symbolů
- odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle
- Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická pouta
- schopnost přijímat více životní energie
- zjemnění smyslů vnímaní energii a reality


2. stupeň – Shamballa 1024 - stupeň II
- obsahuje dalších 256 symbolů
- další zjemnění smyslů vnímání energie a reality
- schopnost vysílat tuhle energii do předmětů, lidí a prostorů


3. stupeň – Shamballa 1024 - stupeň III
- dalších 256 symbolů
- zjemnění vnímaní energie a reality
- schopnost ji odesílat na dálku
- zvýšení toku energie ve vašem těle
- uvědomění si toho kdo jste
- důraz na vyjádření "Já jsem"


4. stupeň – Shamballa 1024 - stupeň IV
- dalších 256 symbolů
- zjemnění vnímaní energie a reality
- zvýšení toku energie ve vašem těle
- jemnější vnímání toho skrze kterou čakru se díváme na realitu (tzv. ohnisko pozornosti)


Co je vlastně onou subtilní tajuplnou esencí, která určuje výjimečnost
určitých míst se zvláštní silou? Z jogínského pohledu jsou tato místa
projevem spirituálního centra naší planety, tajuplného subtilního světa, který je v buddhismu nazýván Šamballa. Země čisté spirituality, které se lidé snažili dosáhnout již odnepaměti.


Tato země se ovšem nachází v nás. V naší hlavě a především v našem srdci. Díky zasvěcení je do naší aury vepsáno mnoho symbolů, které nám i po smrti zůstanou a my už budeme na téhle úrovni smyslového vnímání. Díky šamballe se nám zjemní
vnímání a tak dokážeme vnímat energie jak v těle, tak kolem nás.

Po tréningu a patřičném hlídání stravy a tekutin (z jakého zdroje
pocházejí a zdali jsou čisté) se nám ještě více zjemní smysly. Samotné zasvěcení do Shambally nás navede a dopomůže k vnímání toho jaké jsou vibrace, čistota a frekvence potravin.


Se šamballou si mužeme potraviny čistit od nánosů
energií, kterou zachytila po cestě od růstu, přes dopravce a skladníky v obchodech až po nás. Tohle všechno do sebe dostáváme a následně to v  sobě zpracováváme. Pro lepší uvědomění je podstatné meditovat.


Co je meditace a jak meditovat?

Meditace je stav, při kterém uvolníme tělo a naše mysl může pracovat na vyšší výkon. Možná jste slyšeli o technikách jako je vipassana a
nemyšlení na nic. To jsou ovšem vyšší techniky a je pro to potřeba
rozpustit své ego. Z počátku budete meditovat při hudbě, která vám
změní frekvenci mozku a tak i vnímání reality. Díky tomu na jakou čakru se přeladíte, tak si budete řešit jiná témata, a vždy to pro vás bude zkouškou k pochopení a soucitu s tím, co se stalo a nasledného odpuštění a přijetí toho, co se stalo. Lze dojít k zajímavým úhlům pohledu jak na minulost tak i na budoucnost. Chtěl bych Vás naučit meditovat, jak rozpuštět ego a posunovat se na vyšší vibrace.


Také Vás chci naučit napojování na kanál zdroje a přijímání více energie pro život a tvoření touhle energií následující
okamžiky (ohýbání časoprostoru).


Energetický systém Shamballa 1024 je jeden velký celek, který se skládá z 1024 základních symbolů.
Po zasvěcení pracujte pouze s čistým úmyslem, záměrem, prosbou, přáním i poděkováním. Důležitá je především láska a pokora. Náš čistý úmysl je automatickým propojením s Mistry, kteří nás ve všem dobrém a pozitivním od této chvíle podporují. Jsou s námi a vedou nás po správné cestě – naší cestě při zachování všech pravidel lásky a svobodné vůle. Energie Shambally nás vede k vnímavosti k maličkostem, které udávají směr našemu životu. Pokud se je naučíme vnímat a rozpoznávat, víme a hlavně cítíme, že jdeme správným směrem.


Pokud chce člověk opravdovou změnu a postup ve svém životě a pokud si k tomuto postupu vybere právě tato zasvěcení, je čtvrtý stupeň Shambally 1024 stupněm, kam by měl člověk na této cestě minimálně dojít, aby opravdu pocítil plnou sílu, lásku a světlo Shambally. Přesto je na každém z vás, jakou se rozhodnete dosáhnout metu.


Šambala je napojení se na životní energii a moudrost přírody, která je všude kolem nás, ale vlivem moderních technologií jako jsou televizory, telefony, radiovysílače, mikrovlnné trouby, ustanovené lazení za druhé světové války Geblsem ze 432 Hz na 440 Hz se náš mozek začal orientovat na fyzickou realitu a většina lidí ztratila napojení se na svoje vyšší já, na intuici, vnímání a přijímání energie se jim snížilo. Většina je frustrovaná, vyčerpaná, má deprese.
Jak chceme žít v harmonii když jsou kolem nás tyhle disharmonické vlivy.


Klíč je zasvěcení - i Kristus měl tyhle zasvěcení a měl jich více než se ke mě dostalo. Zasvěcení je vedení, vědění a technika předaná.
Mnichové a spirituální lidé dlouho meditují, aby získali vhledy a zesílili koruní čakru jako přijímač a svoje srdce jako vysílač.
Skrze srdeční čakru lze v životě změnit cokoliv. Od ní to začíná.
Mnichové harmonizují a pracují se všemi čakrami. Šambala je zasvěcení do těchto zmíněných učení které jsou spirituálního prapůvodu.
Se zasvěcením získáte zesílení signálu toku energie, která je všude kolem nás. Při velice krátkých 5-10 minutových meditacích budete zesilovat průtok téhle energie do čaker svého těla a do rukou a nohou. Díky tomu pak můžete být léčitelem, který předává tuhle životní energii skrze ruce (dlaně).

unsplash