Amuletotalismany


Co jsou to čakryVětšina lidí funguje v prvních třech čakrách, ale je možné pozvednout naší energii z oblasti první čakry až do osmé (i výše).


Čakry jsou energetická centra v našem spirituálním těle a zasahují do našich fyzických těl a ovlivňují vše co vnímáme a co se nám děje. To jak žijeme. Starají se o proud energie který nás živý. Dodávají energii naším orgánům a vytvářejí tzv. energetické tělo a následně ovlivňují to jak vypadáme (šarm) jak se citíme - naše myšlenky a emoce.


   Máme více než 7 základních čaker, nicméně pro zjednodušení budeme pracovat se 7 základními čakrami. Ostatní čakry (8. 9. 10. 11. 12. čakra) se aktivují spolu s naším duchovním růstem.


   Když vybalancujeme energii našich energetických center, tak se budeme cítit lépe a myslet jasněji. Když některá z čaker ztrácí energii (zanáší se), tak můžeme při meditaci tento tok energie rozproudit a načerpat z prostoru a zároveň si zesílit naši ochranu kterou je i naše aura tzv. biopole. Posílit naše já a zvědomit se. Zvědomit si v paměti všechny naše předešlé vhledy a uvědomění. Když se usazují čakry tak nás to zanáší jak po mentální stránce, duševní ale i fyzické. Vše je se vším spojené.


   Můžeme se naučit, jak ovládat naší energii a směřovat jí tam, kam chceme. Ze začátku ji budeme vnímat v těle jak proudí - doslova ucítíme teplo jak směřuje do noh, do rukou - levé pravé. Mé zkušenosti jsou i se studenou energií Shambally, také s elektrizující energii, která vaším tělem prosfiští jako blesk. Nasledně pokud dokážeme nemyslet na nic a tak energii nechat volný průchod tak energii vědoměji vnímáme a dokážeme ji ovládat.


   Jedním ze skvělých způsobů, jak s čakrami pracovat je skrze kundalini meditace (poslech hudby o frekvenci 432 hz) a jóga. Kundalini je životní energie, která dřímá na konci naší páteře. Skrze různá cvičení můžeme tuto energii probudit, rozproudit a pracovat s ní.
Čakry jsou víry - světelná kola energie uložená ve fyzickém těle a jsou klíčem k našemu fyzickému, emočnímu i mentálnímu zdraví. V lidském těle máme sedm hlavních čaker, které slouží jako hlavní energetická centra a ovlivňují naše fyzické zdraví, emoční (ne)pohodu a schopnost myslet jasněji a čistěji. Tyto čakry fungují jako vodiče, které přijímají a dále rozvádí energii přijímanou z vesmíru (prostoru - z celé reality - jsme součastí vesmíru a žijeme v něm - pod ochranými obaly jako jsou ozonová vrstva a další, které nás chrání a vytvářejí bublinu naplněnou "kyslíkem" který dýcháme). V místech setkání těchto proudů se vytváří víry energie a svým pohybem stimulují endokrinní žlázy, které mají na starost vylučování hormonů do oběhového systému – účinky hormonů ovlivňují naše tělo a tím i naše myšlení a chování.


   Šišinka mozková má na naše vnímání reality obrovský vliv. Veškeré chemické látky, které nám zavápňují šišinku a tím oslabují její funkci zpracování světla a tudiž projekce reality. Otázkou je jestli žijeme mi v realitě nebo realita v nás - respektive jestli se do ní noříme mi nebo ona se noří do nás.


   Z mých vlastních zkušeností mohu potvrdit že je realita v nás i okolo nás. Čím jsme, ale vědomější tak ji dokážeme utvářet a tím ovlivňovat následující okamžiky.
Mojí odpovědí je. VELICE záleží na odvápněné šišince. Když je zvápnělá tak realita ovlivňuje nás. Když je odvápnělá (čistá) tak ji ovlivňujeme mi. Podnikal jsem na sobě hodně experimentů s jídlem, pitím, hudbou, bylinami, způsobem myšlení. A skutečně všechno nás to ovlivňuje do nejmenšího detailu, ale o tom dále v mojí Příručce pro duši (klikni na text :) )


   Slovo čakra má svůj původ v sanskrtu a znamená „kolo světla“. Tento název poukazuje na točící se vír energie, který vzniká, když magnetická energie roztaveného zemského jádra stoupá vzhůru a potkává se s elektrickou energií sestupující z vesmíru. Tento vír vytvořený z obou proudů energií pohání naši životní sílu. Někteří je vidí jako točící se od první čakry levotočivá, druhá pravotočivá a takhle nastřídačku až nahorů. U žen je to levotočivé a u můžu pravotočivé od první čakry. Osobně jsem dělal i testy - roztáčet si je na způsob vnímání ženy a způsob vnímaní muže. Pokud jsem je roztáčel na styl muže - vnimál jsem vše více technicky a cítil jsem se jako bojovník. Čakrůny jsou ovšem multidimenzionální, takže je můžeme bez rozdílu vnímat jak se točí kamkoliv. Pokud jsem je roztáčel na způsob který jsem měl v hlavě uložený, že je typu ženského - byl jsem více empatický, vnímavý, citlivý, zesílený jemnocit, jemnosluch, jemnozření.


   Otázkou ovšem zůstává kde je pravda. Zdali mé infromace uložené v paměti neovlivnily to jak jsem se následně citil a jak jsem to vnímal. Jelikož programy, vzorce chování - to v čem jsme vyrůstali a jak jsme vnímali mužskou a ženskou linii rodu v našich životech URČITĚ ovliňuje naše přesvědčení o tom jak to "má" vypadat. Všichni jsme duální bytosti. Tedy MUŽ i ŽENA  zároveň. Více v mé Příručce pro duši (klikni na text :) )


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Naše čakry jsou také souborem našich myšlenek, pocitů a postojů k životu – pokud máme nějakým způsobem zúžený pohled na život a omezujeme se v našem bytí, pak také naše energetické pole bude slabé a omezené. Bez potřebného množství životní energie upadneme do fyzické, emoční i mentální nerovnováhy.
Čakry vytváří působivý a funkční systém, který udržuje životní sílu tak, aby proudila správným směrem, hospodárně a plynule. Jestliže nějakým způsobem bráníme energii proudit, čakry se zpomalují a tím omezují nebo úplně uzavírají průchod energie. V případě krátké nerovnováhy mají čakry schopnost obnovit tok energie, avšak při dlouhodobých potížích se uzavírají a pro jejich otevření je potřeba jim pomoci a stimulovat je k tomu, aby mohly obnovit svoji činnost. Každá čakra odpovídá určitým vlastnostem – má spojitost s určitou barvou, hudebním tónem, vůní, specifickými minerály, drahokamy nebo rostlinami.


Pokud bys měl/a zájem o to podpořit své čakry bez cvičení. Tak ti mohu vyrobit amuletotalisman, který bude tvé čakry harmonizovat a detoxikovat. Vice ZDE.

unsplash